Länkar

RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden är ett nätverk av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft.

.

Mindre salt i maten

SIK har fått ekonomiskt stöd från Jordbruksverkets program En livsmedelsstrategi för Sverige för att genomföra projektet "Ökad kunskap om saltreduktion".

Bärkraft

Forskning och nya affärer på skogens bär.

Industriell Dynamik

Din partner för utveckling och tillväxt i Västra Götalandsregionen

Meny

Nationellt program för kompetensutveckling för livsmedel- och bioteknikföretag

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network är en utveckling och integrering av tidigare Euro Info Centre och Innovation Relay Centre.

Food Science Sweden

Food Science Sweden (FSS) är en nationell plattform med syfte att stärka och synliggöra svensk livsmedelsforskning.
FSS består idag av de största aktörerna inom svensk livsmedelsvetenskaplig forskning, Chalmers, Lunds universitet, SLU och SIK.

Hållbara matvägar –
ett tvärvetenskapligt projekt

Hållbara matvägar är ett syntesprojekt som ska samla kunskap om miljömässig hållbarhet i den svenska livsmedelskedjan och presentera framtidens produktkedjor med hänsyn tagen till övriga hållbarhetsaspekter.

Supramolecular biomaterials structure dynamics and properties

VINN Excellence Center vid Chalmers.
Tvärvetenskapligt centrum för strukturdesign av övermolekylära biomaterial med unika funktionella egenskaper. Styrs av industrins forskningsbehov och är ett samarbete mellan Chalmers och SIK.

Food Tech Innovation Portal

Video promotion clip. Läs mer om Food Tech Innovation Portal på www.foodtech-portal.eu